Nabízené služby

Účetnictví a daňová evidence

Zpracování kompletní účetní agendy včetně příslušných daňových přiznání a výkazů, průběžné výsledky hospodaření.

Mzdová a personální agenda

Kompletní zpracování mezd včetně tiskových sestav, komunikace s institucemi sociálního a zdravo-tního pojištění, přehledy, vyúčtování daní.

Zpracování a kontrola roční účetní uzávěrky

Kontrola účetnictví, inventury účtů, zpracování výkazů a přílohy k účetní závěrce, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů.

Podklady pro bankovní úvěry

Zpracování tiskopisu žádosti pro úvěrovou angažovanost včetně výkazů a příloh.

Tvorba podnikatelského záměru

Výpočet ekonomické návratnosti a efektivity nově vznikajícího podnikatelského záměru zejména pro účely dotací.

Poradenství v oblasti účetnictví a daní

V případě potřeby zajištění služeb daňového poradce nebo auditora.


Reference

EMPOLAS s.r.o. Dům pro seniory s.r.o. GEO Skyva s.r.o. One Click Business Solutions s.r.o. ROOT IT s.r.o.

M. Bordovský - zemní práce STEMA Logistic s.r.o. Shake Marketing s.r.o. HYGGE Interiéry s.r.o. a další.